Image fontovi

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 30 mm

Minimalna visina: 30 mm
Maksimalna visina: 60 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 30 mm

Minimalna visina: 15 mm
Maksimalna visina: 25 mm

Minimalna visina: 15 mm
Maksimalna visina: 40 mm

Minimalna visina: 20 mm
Maksimalna visina: 80 mm

Minimalna visina: 15 mm
Maksimalna visina: 40 mm

Minimalna visina: 20 mm
Maksimalna visina: 35 mm

Minimalna visina: 12 mm
Maksimalna visina: 20 mm

Minimalna visina: 30 mm
Maksimalna visina: 60 mm

Minimalna visina: 30 mm
Maksimalna visina: 75 mm

Legenda oznaka

Font sadrži samo velika slova
Font sadrži samo mala slova
Font sadrži i velika i mala slova
Font sadrži brojeve
Font sadrži specijalne znakove +-()=&% itd.
Font sadrži slova iz drugih jezika osim engleskog