Serif fontovi

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 40 mm

Minimalna visina: 7 mm
Maksimalna visina: 30 mm

Minimalna visina: 12 mm
Maksimalna visina: 65 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 52 mm

Minimalna visina: 8 mm
Maksimalna visina: 28 mm

Minimalna visina: 25 mm
Maksimalna visina: 76 mm

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 80 mm

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 50 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 30 mm

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 26 mm

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 26 mm

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 28 mm

Minimalna visina: 20 mm
Maksimalna visina: 65 mm

Minimalna visina: 7 mm
Maksimalna visina: 35 mm

Minimalna visina: 11 mm
Maksimalna visina: 52 mm

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 80 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 76 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 40 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 30 mm

Minimalna visina: 8 mm
Maksimalna visina: 75 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 35 mm

Minimalna visina: 8 mm
Maksimalna visina: 80 mm

Minimalna visina: 6 mm
Maksimalna visina: 50 mm

Minimalna visina: 8 mm
Maksimalna visina: 35 mm

Minimalna visina: 10 mm
Maksimalna visina: 45 mm

Legenda oznaka

Font sadrži samo velika slova
Font sadrži samo mala slova
Font sadrži i velika i mala slova
Font sadrži brojeve
Font sadrži specijalne znakove +-()=&% itd.
Font sadrži slova iz drugih jezika osim engleskog