Outline fontovi

Fiksna visina: 12 mm

Minimalna visina: 12 mm
Maksimalna visina: 102 mm

Minimalna visina: 20 mm
Maksimalna visina: 50 mm

Minimalna visina: 15 mm
Maksimalna visina: 100 mm

Minimalna visina: 20 mm
Maksimalna visina: 40 mm

Minimalna visina: 7 mm
Maksimalna visina: 60 mm

Legenda oznaka

Font sadrži samo velika slova
Font sadrži samo mala slova
Font sadrži i velika i mala slova
Font sadrži brojeve
Font sadrži specijalne znakove +-()=&% itd.
Font sadrži slova iz drugih jezika osim engleskog