Mali fontovi

Fiksna visina: 4,7 mm

Fiksna visina: 5 mm

Fiksna visina: 4,4 mm

Fiksna visina: 4 mm

Fiksna visina: 6 mm

Fiksna visina: 8,9 mm

Fiksna visina: 4 mm

Fiksna visina: 4 mm

Fiksna visina: 4 mm

Fiksna visina: 4 mm

Fiksna visina: 5 mm

Minimalna visina: 5 mm
Maksimalna visina: 6 mm

Fiksna visina: 5,1 mm

Fiksna visina: 7,2 mm

Legenda oznaka

Font sadrži samo velika slova
Font sadrži samo mala slova
Font sadrži i velika i mala slova
Font sadrži brojeve
Font sadrži specijalne znakove +-()=&% itd.
Font sadrži slova iz drugih jezika osim engleskog